Booking Form   טופס הזמנה

Wild West Vacation

23 Dardar
Be'er Ora Israel
wildwest@amits.co.il

Tel: 0509926000
 

תנאי הזמנה ונוהלי אירוח

 

צק אין בין השעות 15:00-20:00

צק אאוט עד השעה  10:00 לרבות שבת

במעמד ההזמנה יש לשלם עבור לילה אחד לפחות

בביט,העברה בנקאית או בכרטיס אשראי 

היתרה תשולם בביט או במזומן בלבד עם קבלת מתחם

האירוח

מפתח למתחם ימסר לאורחים המזמינים בלבד

העישון ביחידות,בחדרים,בסלון,במרפסת

הצימר,בכרכרה ובמתחם הבריכה אסורים בהחלט

ניתן לעשן בגינות/חצרות בלבד

יש לכבות את המזגנים כאשר יוצאים ממתחם הוילה לרבות המזגן בכרכרה

 

האורחים לא יכניסו למתחם אנשים נוספים למעט אלה הכלולים בהזמנה

 

חל איסור מוחלט להכניס למתחם הוילה בעלי חיים מכל סוג שהוא לרבות בגינות ו/או

בחצרות

לא ניתן להפעיל בכל תחום האירוח לרבות מתחם

המגורים ומתחם הבריכה אמצעים לשמיעת מוסיקה כולל אמצעי הגברה כלשהם למעט השימוש בטלויזיות

 

בין השעות 14:00-16:00 יש לשמור על שקט בכל

מתחם הוילה לרבות הבריכה ובכל מקרה יפעלו האורחים על לפי דרישות החוק

אין להכניס לבריכה ולמתחם הבריכה מזון,משקאות וכלים לרבות כלי זכוכית

 

רחצת ילדים ונוער בבריכה מותנת בהשגחה מתמדת של אדם בוגר מעל גיל 18

 

בין השעות 20:00 עד 08:00 בבוקר הבריכה ומתחם הבריכה אסורים לשימוש

דלת הכניסה לבריכה תנעל במנעול בסיום השימוש במתחם הבריכה

 

חל איסור מוחלט לקיים במתחם מסיבות מכל סוג שהוא לרבות מסיבות רווקים/רווקות

 

המזמין ישא באחריות לכל נזק או חוסר במתחם האירוח

 

בהפרה של אחד או יותר מתנאי האירוח הנ"ל הפקדון שהפקיד האורח לא יוחזר וזאת מבלי לפגוע בזכויות המארחים לכל סעד משפטי על פי כל דין

במתחם מתגוררים דרך קבע דיירים שלהם אסורה הגישה למרחב האירוח לרבות הגינות והבריכה

תנאי ביטול

 

הן האורחים והן המארחים יכולים לבטל את שרותי האירוח עד 7 ימים מיום תחילת האירוח , ללא חיוב דמי ביטול והאורח יקבל החזר מלא תוך 3 ימי עסקים

באמצעי התשלום ששולם

הודעה בכתב על ביטול , "ברגע האחרון" – פחות מ – 7 ימים לפני מועד מתן השירות ו/או האירוח, ההזמנה תחויב בעלות לילה אחד בלבד. יתרת התשלום בקיזוז דמי הביטול יוחזרו לאורח תוך 3 ימי עסקים באמצעות התשלום ששולם

 

 

בכל מקרה לא ינתן זיכוי / החזר עבור קיצור השהיה של האורחים לאחר הכניסה למתחם

עודכן בתאריך 24-04-22

arrow&v
arrow&v

Thanks for booking!תודה שהזמנתם אירוח בוילה המערב הפרוע